Privacybeleid van Schweisthal

Gebruik van verzamelde gegevens

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van onze website, webshop en/of zakelijke bestel website. U dient zich ervan bewust te zijn dat Schweisthal niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website en webshop geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Schweisthal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

E-mailadres:: Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

Postadres: Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd en indien u koos voor thuislevering.

Telefoonnummer: Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij gerechtvaardigd alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor/door:

  1. Toestemming van de gebruiker
  2. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
  3. vitale belangen
  4. algemeen belang
  5. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren)
  6. Wettelijke verplichting

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Veiligheid opslag van gegevens

Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op bovenstaand adres.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.

Fathom Analytics

Onze webshop maakt gebruik van Fathom Analytics (https://usefathom.com)

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Google Inc.

Mailings

Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruiken wij Amazon als gegevensverwerker. In het licht van de GDPR is de Data Processing Agreement van Amazon geactualiseerd en is Amazon als gegevensverwerker opgenomen in de Standaardcontractuele Clausules van de Gegevensverwerker, 2010 en voldoet daarmee aan de Europese richtlijnen voor gegevensverwerking. Om vanuit Amazon te kunnen versturen, exporteren wij persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bovenstaand adres. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Amazon.

Verwerkers overeenkomst Mollie betaal service

Mollie is van mening dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gebruikersovereenkomst met merchants niet onder de AVG valt. Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens werkt Mollie niet in opdracht van een merchant en een merchant niet in opdracht van Mollie. De gegevens die Mollie ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit standpunt heeft Mollie opgenomen onder punt 9 van hun Privacyverklaring. Klik hier om deze te lezen. Een verwerkersovereenkomst tussen Mollie en Patisserie de Rouw is dan ook niet van toepassing.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of producten bestelt via onze webshop vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gibbon of van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Gibbon.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn (Klantenkaart, deze wordt bewaart in de administratie van het kasboek). Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Patisserie de Rouw of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van de webshop of zakelijke bestel website. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze webshop of zakelijke bestel website en algemene website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies

Schweisthal webshop deelt cookies uit wanneer je onze webshop bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Onze cookies zijn nodig om de site te laten functioneren. Producten in je winkelmandje plaatsen of inloggen met je eigen e-mailadres. Allemaal functionaliteiten die zonder deze cookies niet zouden werken.

kaddy_session: deze functionele cookie komt van https://kaddy.shop en wordt na 2 uur verwijderd. Deze cookie is essentieël voor het functioneren van de website.

XSRF-TOKEN: Deze cookie wordt gebruikt om onze website te beschermen tegen CSRF (Cross-Site Request Forgery). Deze cookie komt van https://kaddy.shop en wordt na 2 uur verwijderd.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: [email protected]

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.